مشخصات فردی
نام:فرهاد زارع كهنعلي
ایمیل:farhad2280@gmail.com
درباره من:گاهي شخصيت ما از كمبود انگيزه رنج مي برد اميدواريم به كمك اين وب بتوانيم تك تك شما گراميان را به سرزمين موفقيت آشنا كنيم .